Friday, September 21, 2012

Wedding Ice Carving


“น้ำแข็งแกะสลัก” เป็นงานศิลปะที่สวยงาม โดยส่วนใหญ่แล้วจะนิยมแกะสลักเป็นรูปต่างๆ เพื่อประดับตกแต่งสถานที่ในวันสำคัญๆ เช่นงานคริสต์มาส ปีใหม่ที่เป็นช่วงฤดูหนาว ให้บรรยากาศที่โรแมนติก ปัจจุบันมีการนำน้ำแข็งแกะสลักมาประดับตกแต่งในงานต่างๆ อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง งานแกะสลักที่นิยมใช้ในงานแต่งงาน เช่น หงส์คู่ รูปหัวใจ รูปแหวน กามเทพคิวปิด ตามความต้องการของคู่บ่าวสาวเป็นต้น วันนี้เรานำน้ำแข็งแกะสลักที่ใช้ในงานแต่งรูปแบบต่างๆ มาให้ชมกันค่ะ