Tuesday, July 30, 2013

Jenny Packham Bridal Collection 2014

อะไรจะดีกว่าที่จะเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความสวยงามของชุดเจ้าสาวจาก Jenny Packham Collection 2014 ที่ได้แรงบันดาลใจจากยุค Belle Epoque ในช่วงศตวรรษที่ 20 Collection นี้แสดงถึงความอ่อนโยนและโรแมนติกของผู้หญิง และห่อหุ้มด้วย “จิตวิญญาณของสไตล์เอ็ดเวิร์ดและการเคลื่อนไหวอาร์ตนูโว" ชุดของเธอประดับด้วยลูกปัดบางเบา ประกอบกับการตกแต่งที่ละเอียดอ่อน พร้อมกับโครงร่างที่พลิ้ว ทำให้แต่ละชุดมีความสง่างามเหนือกาลเวลา
Tuesday, July 2, 2013

Auspicious Wedding Dates 2014

ฤกษ์งามยามดี หมายถึงการเริ่มต้นที่ดี อีกทั้งคนไทยแต่โบราณยังเชื่อว่าการเริ่มต้นเรื่องใด ๆ ในชีวิต หากเริ่มตามฤกษ์ที่คำนวณว่าดีแล้วก็จะพบกับความสำเร็จ ความเจริญ โดยเฉพาะเรื่องของการแต่งงานจะขาดการดูฤกษ์ยามมงคลในการเริ่มต้นพิธีไม่ได้ ดังนั้น การดูฤกษ์แต่งงานจึงถือว่าสำคัญมาก

          โดย ดิถีเรียงหมอน หรือ ดิถีแมลงปอ เป็นฤกษ์วันสำคัญซึ่งจะทำให้บ่าวสาวคู่สมรสมีความสุขสวัสดี เป็นการมงคลในเดือนแต่งงาน ซึ่งโดยมากนิยมแต่งกันในเดือนยี่ (2) เดือนสี่ (4) เดือนหก (6) เดือนแปด (8) เดือนเก้า (9) เดือนสิบ (10) และเดือนสิบสอง (12) เดือนนอกจากที่กล่าวนี้ "ไม่นิยม" หากจะมีบ้างก็แต่บางราย และสำหรับ ฤกษ์แต่งงานปี 2557 มีดังต่อไปนี้...

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนมกราคม

          วันอังคารที่ 7 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันศุกร์ที่ 10 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันจันทร์ที่ 13 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันอาทิตย์ที่ 19 แรม 4 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันพฤหัสบดีที่ 23 แรม 8 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันเสาร์ที่ 25 แรม 10 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันพุธที่ 29 แรม 14 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนกุมภาพันธ์


          วันพฤหัสบดีที่ 6 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันอาทิตย์ที่ 9 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันพุธที่ 12 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันอังคารที่ 18 แรม 4 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันเสาร์ที่ 22 แรม 8 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันจันทร์ที่ 24 แรม 10 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันศุกร์ที่ 28 แรม 14 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนมีนาคม

          วันศุกร์ที่ 7 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันจันทร์ที่ 10 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันพฤหัสบดีที่ 13 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันพุธที่ 19 แรม 4 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันอาทิตย์ที่ 23 แรม 8 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันอังคารที่ 25 แรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันเสาร์ที่ 29 แรม 14 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนเมษายน

          วันอาทิตย์ที่ 6 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพุธที่ 9 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันเสาร์ที่ 12 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอังคารที่ 22 แรม 8 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพฤหัสบดีที่ 24 แรม 10 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันจันทร์ที่ 28 แรม 14 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนพฤษภาคม

          วันจันทร์ที่ 5 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพฤหัสบดีที่ 8 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอาทิตย์ที่ 11 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันเสาร์ที่ 17 แรม 4 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพุธที่ 21 แรม 8 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันศุกร์ที่ 23 แรม 10 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอังคารที่ 27 แรม 14 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนมิถุนายน

          วันพุธที่ 4 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันเสาร์ที่ 7 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอังคารที่ 10 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันจันทร์ที่ 16 แรม 4 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันศุกร์ที่ 20 แรม 8 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอาทิตย์ที่ 22 แรม 10 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพฤหัสบดีที่ 26 แรม 14 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนกรกฎาคม

          วันศุกร์ที่ 4 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันจันทร์ที่ 7 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพฤหัสบดีที่ 10 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพุธที่ 16 แรม 4 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอาทิตย์ที่ 20 แรม 8 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอังคารที่ 22 แรม 10 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันเสาร์ที่26 แรม 14 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนสิงหาคม

          วันอาทิตย์ที่ 3 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพุธที่ 6 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันเสาร์ที่ 9 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันศุกร์ที่ 15 แรม 4 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอังคารที่ 19 แรม 8 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพฤหัสบดีที่ 21 แรม 10 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันจันทร์ที่ 25 แรม 14 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

 ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนกันยายน

          วันจันทร์ที่ 1 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพฤหัสบดีที่ 4 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอาทิตย์ที่ 7 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันเสาร์ที่ 13 แรม 4 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพุธที่ 17 แรม 8 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันศุกร์ที่ 19 แรม 10 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอังคารที่ 23 แรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนตุลาคม

          วันพุธที่ 1 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันเสาร์ที่ 4 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอังคารที่ 7 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันจันทร์ที่ 13 แรม 4 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันศุกร์ที่ 17 แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอาทิตย์ที่ 19 แรม 10 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพฤหัสบดีที่ 23 แรม 14 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพฤหัสบดีที่ 30 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

 ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนพฤศจิกายน

          วันอาทิตย์ที่ 2 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพุธที่ 5 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอังคารที่ 11 แรม 4 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันเสาร์ที่ 15 แรม 8 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันจันทร์ที่ 17 แรม 10 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันศุกร์ที่ 21 แรม 14 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันเสาร์ที่ 29 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนธันวาคม

          วันอังคารที่ 2 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันศุกร์ที่ 5 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพฤหัสบดีที่ 11 แรม 4 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันจันทร์ที่ 15 แรม 8 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพุธที่ 17 แรม 10 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอาทิตย์ที่ 21 แรม 14 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอาทิตย์ที่ 28 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพุธที่ 31 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

ที่มา: Thaiorc