Monday, January 9, 2012

ธีมงานแต่งงาน - Beautiful and Romantic

บรรยากาศการจัดงานแต่งงานกลางแจ้ง ที่อบอวลไปด้วยความโรแมนติก การรู้่จักใช้ความสวยงามตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ ดอกไม้ บรรยากาศทั่วไป ก็สามารถสร้างบรรยากาศโรแมนติกได้ดีทีเดียว ...ไปชมกันเลยค่ะ
Photo source: Green Wedding Shoes